Uitbehandeld maar niet uitgepraat

Wees er voor elkaar

Als kanker niet meer te genezen is, is dit voor veel mensen een moeilijk onderwerp om over te praten. Terwijl het juist belangrijk is om te praten over wat iemand moeilijk vindt, wat iemand wil en wat iemand juist niet wil. Het gesprek over het levenseinde en de laatste levensfase wordt dikwijls niet tijdig of niet goed gevoerd. Daardoor voelen patiënten zich in deze fase van hun ziekzijn vaak eenzaam en angstig. Zij kunnen niet uitspreken wat zij voelen en willen. Waardoor de laatste levensfase soms onnodig moeilijk verloopt en naasten achterblijven met het gevoel dat het anders had gekund.

Praten over het levenseinde – van taboe naar gesprek

Het is van belang dat mensen zich meer bewust worden van de keuzes die er zijn als je niet meer beter wordt. Patiënten, naasten en zorgverleners moeten tijdig met elkaar in gesprek en elkaar goed informeren en ondersteunen bij het maken van de keuzes. Hoe lang de palliatieve fase – de fase dat je behandeling niet meer gericht is op juiste genezen, maar op het bestrijden van symptomen en klachten – duurt, is per mens en per ziekte anders. Het varieert van weken tot maanden, soms wel meer dan 10 jaren.

‘Ik ben kankerpatiënt, ik word niet meer beter en daar wil ik over praten.’

Wat vindt u op deze website?

In het kader van het project ‘Moet alles wat kan – van taboe naar gesprek’ zijn kankerpatiënten, naasten en zorgverleners met elkaar in gesprek gegaan over niet meer beter worden, het maken van keuzes en het praten over het sterven. Op deze site vindt u:

Kies ervoor?

Kies jij’s zijn bedoeld om mensen – patiënten, naasten en zorgverleners – aan te zetten om na te denken over hun handelen: Kies jij ervoor om in je laatste levensfase te zeggen wat je wilt? en Kies jij ervoor om de zorg te verlenen zoals de patiënt dat wenst? Bij de Kies jij’s staan keuzes voor zorgverleners aangevuld met uitspraken van patiënten.

Voor patiënten en naasten

Links naar sites waarop brochures, filmpjes of andere tools staan die mensen kunnen helpen bij het nadenken en het praten over de laatste levensfase en het sterven.

Voor zorgprofessionals

Links naar sites waarop artikelen, filmpjes, blogs of andere tools staan, die zorgverleners kunnen helpen bij het nadenken over en het praten met de patiënten in de palliatieve fase.

Project "Moet alles wat kan"

Deze website maakt onderdeel uit van het programma PG Werkt Samen, een samenwerkingsverband van patiëntenkoepels Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz. Het project is ondersteund door PGOsupport.