• video

    Adviezen voor zorgprofessionals

Voor zorgverleners

Goede voorbeelden palliatieve zorg

Zorgprofessionals in de Palliatieve Zorg gebruiken Goede Voorbeelden om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Op de vindplaats heeft ieder Goed Voorbeeld een eigen pagina. Hier vindt u alle beschikbare informatie en materialen.

Blogs Sander Hosson

Sander de Hosson is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, met als specialisaties longkanker en palliatieve zorg. In de rubriek Op leven en dood beschrijft hij elke maand zijn ervaringen in persoonlijke verhalen. 

Dappere patiënt: maak zorg in de laatste levensfase bespreekbaar

In het verlengde van het initiatief Dappere Dokters is het project Dappere Patiënt ontstaan. Het doel: huisartsen en patiënten met elkaar in contact brengen om het laatste-levensfasegesprek aan te gaan.

Zorgmodule palliatieve zorg

De Zorgmodule Palliatieve Zorg beschrijft wat goede palliatieve zorg inhoudt. De basis daarvoor is de definitie die de WHO in 2002 voor palliatieve zorg heeft opgesteld.

Moet alles wat kan

Signalement-vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. De vraag ‘moet alles wat kan’ moet vaker worden gesteld. Deze verkenning schetst veel mogelijke oorzaken waarom patiënten soms te lang behandeld worden.

De dokter en de dood

De Dokter en de dood is een staalkaart van praktische beschouwingen en adviezen over optimale zorg rond het levenseinde, en over hoe dat lang niet altijd goed gaat: palliatieve zorg, euthanasie, vocht en voeding, (mis-)communicatie tussen behandelaars onderling en tussen behandelaars en patiënt en familie. Het komt allemaal aan de orde, in bijdragen van in totaal 47 deskundigen.

Louis Theroux – casus

Documentaire maker Louis Theroux onderzoekt in zijn serie ‘ Edge of Live’ hoe Amerikanen omgaan met de dood. Het fragment 22:57 – 29: 05 laat zien hoe een besluitvormingsproces over het wel of niet kiezen voor een laatste behandeling kan gaan. Een fragment dat zorgprofessionals toont hoe besluitvorming in de laatste levensfase kan gaan, om vervolgens na te denken hoe het zou moeten gaan.

Tijdig praten over het levenseinde - handreiking voor artsen

Handreiking om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde.